Corp străin intraperitoneal
Intraperitoneal Foreign Body

(V.N., f., 56 ani / years old)
 
 Clinical Manifestations: diffuse, persistent abdominal pain, about 4 years after classic cholecistectomy. 
Clinic: dureri abdominale difuze, persistente la patru ani de la o colecistectomie clasică.
 Abdominal Radiography (empty stomach): intraperitoneal foreign body (part of a drenage tube).
Radiografie abdominală pe gol: corp străin intraperitoneal (rest de tub de dren).
 Operation: foreign body (part of a drenage tube) free in the peritoneal cavity. No other pathological changes. 
Operația: corp străin  (rest de tub de dren) liber în cavitatea peritoneală. Fără alte modificări patologice.

<< Hosted by Medical Students Network