Ulcer gastric al porțiunii verticale
Gastric Ulcer of the Vertical Part 
(E.D., f., 63 ani / years old)
 
Clinical Manifestations: epigastric pain, alimentary vomiting which calmes the pain, weightloss.
Clinic: dureri epigastrice, vărsături alimentare care calmează durerile, pierdere ponderală.
Gastric Radiography with Barium: in vertical part of the small curve it's a large niche.
Tranzit baritat: în porțiunea verticală a micii curburi nișă voluminoasă exteriorizată din conturul stomacului.
Operatory Specimen ( 2/3 gastric resection, modeling the small curve): termino-lateral gastrojejostomy Hoffmeister - Finsterer.
Piesa operatorie (rezecție gastrică 2/3, modelantă pe mica curbură): anastomoza gastrojejunală terminolaterala tip H-F.
Operatory Specimen - Endogastric Aspect: near the section border of the small curve, ulcerative crater (3 cm).
Piesa operatorie aspect endogastric: în apropierea tranșei de secțiune a micii curburi, crater ulceros (3 cm) cu marginile curate.
 
Histophatologycal Exam: ulceration extended in mucosa and submucosa, covered with fibrin-haemato-leukocytosis exudate with granulation process at the base. 
Examen histopatologic: ulcerație interesând mucoasa și submucoasa, acoperită de un exudat fibrino-hemato-leucocitar, cu proces de granulație la bază.

<< Hosted by Medical Students Network