Tuberculoză ileocecală. Subocluzie intestinală
Ileocaecal Tuberculosis. Intestinal Subocclusion

(S.L., m., 33 ani / years old)
 
Clinical Manifestations: frequent abdominal colics, gaguiement, weigthloss. Palpable tumour in the right iliac fossa. The patient is known as a carrier of lungs tuberculosis, now stabilised after a tuberculostatic treatment.
Clinic: colici abdominale frecvente, borborisme, pierdere ponderală. Tumoră palpabilă în fosa iliacă dreaptă. Bolnav cunoscut ca purtător de tuberculoză pulmonară, actualmente stabilizată după tratament tuberculostatic.
Intraoperative Aspect: ileocaecal junction occupied by a hard and retractile toumoral formation. Caecal appendix is normal.
Aspect intraoperator: joncțiunea ileocecală ocupată de o formațiune tumorală dură, retractilă. Apendicele cecal normal.
Surgical Specimen: terminal ileonectomy (30 cm) and right limited colectomy (15 cm).
Piesa operatorie: ileonectomie terminală (30 cm) și colectomie dreaptă limitată (15 cm).
Open Surgical Specimen: the mucous of the  terminal ileum is edematiated, hyperaemiated, with thicken pleats covered by ulceratios and fibrosis deposits. The mucous of ascending cecum have a cvasinormal aspect. Ileocecal valve is stenosed and allow the penetration with a forceps.
Piesa operatorie deschisă:  mucoasa ileonului terminal edemațiată, hiperemiată, cu pliuri îngroșate acoperită de ulcerații și depozite fibrinoase. Mucoasa cecoascendentului cvasinormală.Valva ileocecală stenozată, permite pătrunderea unei pense.
Terminal ileum mucous: detail.
Mucoasa ileonului terminal: detaliu.
In the ileum`s lumen there are a great number of strangers corpus: olive`s pips acumulated above ileocaecal stenosis.
În lumenul ileonului, un număr mare de corpuri străine: sâmburi de măsline acumulate deasupra stenozei ileocecale.
Histopathologycal Exam: tuberculosis follicle and giant cells (giantfollicular tuberculosis).
Examen histopatologic: foliculi tuberculoși și celule gigante (tuberculoză gigantofoliculară).

 
 

<< Hosted by Medical Students Network