Textilom
Foreign Body (Textil Material)

(S.R., f., 47 ani / years old)
 
Clinical Manifestations: pains in the lowerpart of the abdomen, occlusive phenomena, dysuria. In the surgical past total hysterectomy with bilateral anexectomy for uterine cervix cancer, 5 years ago.
Clinic: dureri abdominale în hipogastru, tulburări de tranzit, disurie. În antecedente: histerectomie totală cu anexectomie bilaterală pentru un neoplasm de col uterin în urmă cu 5 ani.
 
Intraoperative Aspect: adherence process of mesenterial intestin, sigmoid and urinary bladder surrounding a foreign body (lint).
 Aspect intraoperator: proces aderențial intervisceral ce cuprinde anse de intestin mezenterial, sigmoid și vezica urinară, grupate în jurul unui corp străin (compresa).
Operatory Specimen: the foreign body.
Piesa operatorie: corpul străin.

<< Hosted by Medical Students Network