Abces dorsolombar
Dorsolumbar Abscess

(C.C., m., 38 ani / years old)
Clinically: diabetic patient presented with a dorsolumbar tumor accompanied by inflammatory signs (dolor, calor, rubor). 
Clinic: bolnav diabetic se internează pentru tumoră cu caractere inflamatorii (dolor, calor, rubor) în regiunea dorsolombară. 
ABC
Surgical Procedure: star-shaped incision, pus evacuation, lavage and open drainage. 
Operația: incizie în cruce, evacuarea puroiului, lavaj chimic, meșaj.
Postoperative appearance at 48 hours. 
Healing by secondary intention (after 2 weeks). 
Aspect postoperator la 48 ore. 
Vindecare per secundam în două săptămâni.

<< Hosted by Medical Students Network