Rectocolită ulcerohemoragică
Ulcerative-Hemorrhagic Rectocolitis

(B.V., m., 46 ani / years old)
 
Clinical Appearance: muocosis and hemorrhage diarrhea, abdominal and perineal pain, weight loss, asthenia. Ulcerative-hemorrhagic rectocolitis diagnosticated 3 years ago, without improvement after salazopirine and cortisone.
Clinic: scaune diareice cu sânge și mucozități, dureri abdominale și perianale, pierdere ponderală, astenie intensă. Diagnosticat de trei ani cu rectocolită ulcerohemoragică, fără răspuns favorabil la tratamentul cu Salazopirină și cortizon.
Colonic Radiography with Barium: stenosis and gap images on the left colon. The right colon is distended. Precise verge between the distended colon and the stenosed colon.
Irigografie: colonul stâng cu lumenul îngustat și imagini lacunare ("polipi"). Colonul drept dilatat. Limită precisă între colonul dilatat și cel îngustat ( > ).
Intraoperative Appearance (left hemicolectomy extended to the right, Hartmann type): the left colon and rectum transformed into a rigid tube, thick-walled. Right colon with normal morphology. Without adenopathy.
Aspect intraoperator (hemicolectomie stângă lărgită spre dreapta, tip Hartmman, cu închiderea bontului rectal și colostomie dreaptă): colonul stâng și rectul transformate în tub rigid, cu pereți groși, "cartonați". Colon drept morfologic normal. Adenopatie absentă.
Operatory Specimen (detail): the verge between the normal and pathologic colon. On the left side - colic moucosa with normal appearance. On the right side - intense transformations of the colic wall: thickness, ulcers, pseudopoliposis, hemorrhage secretion.
Piesa operatorie (detaliu): aspect al limitei dintre colonul normal și cel patologic. În partea stângă a imaginii - mucoasa colonică cu pliuri normale. În partea dreaptă a imaginii - modificări intense ale peretelui colonic: îngroșare, ulcerații, pseudopolipi inflamatori, secreție hemoragică.
Hystopathologycal Exam: adenomatouse hyperplasia, cronical inflammatory infiltrate, ulcerations, submoucosa sclerosis.
Histologic: hiperplazie glandulară adenomatoasă, infiltrate inflamatorii cronice, exulcerații, scleroză submucoasă.

 
Postoperative Evolution: after 7 months, the patient has been again admitted to a hospital  because of rectal tenesmus, abundant elimination of mucus and blood, asking for the rectal amputation.
Evoluție postoperatorie: după 7 luni bolnavul se reinternează pentru tenesme rectale, eliminări abundente de mucus și sânge, solicitând îndepărtarea rectului restant.

 
 Reoperation (rectal amputation).
Reintervenție (amputație rectală)
Operatory Specimen: characteristic lesions of ulcerative-hemorrhagic rectocolitis, respecting the anus canal.
Piesa operatorie: leziuni rectale caracteristice pentru RCUH, respectând canalul anal.

 
Postoperative Evolution : put on weight 10 kg for 6 months.
Evoluție după amputația rectului: câștig ponderal de 10 kg în 6 luni.

<< Hosted by Medical Students Network