Prolaps de colostoma. Recidivă de adenocarcinom la nivelul colostomei.
Prolapse of Colostomy. Recurred Adenocarcinoma on Colostomy

(C.G., m., 76 ani / years old)
AB
Clinical Manifestations: A - voluminous prolapse of afferent loop after lateral sigmoidostomy for inoperable recto-sacral tumour. B - digital reduction of prolapse.
Clinic: A - prolaps  voluminos al ansei eferente după sigmoidostomie laterală pentru tumoră rectosacrată inoperabilă. B - reducerea digitală a prolapsului.
AB
Intraoperative Aspect: A - the liberation and externalising of sigmoid carrier of colostomy. 
B - it's performe a  loop stoma after prolapse resection.
Aspect intraoperator: A - eliberarea și exteriorizarea sigmoidului purtător al colostomiei. B - confecționarea unei noi colostomii terminale (în țevi de pușcă) după rezecția prolapsului.
Operatory Specimen: ulcerovegetative tumour on orifice of the colostomy (synchronous cancer with rectal cancer ?).
Piesa operatorie: tumoră ulcerovegetantă la nivelul orificiului de colostomie. 
(cancer sincron cu cancerul rectal ?).
 
Histopathologycal Exam: adenocarcinoma.
Examen histopatologic: adenocarcinom.

<< Hosted by Medical Students Network