Polipoză rectocolonică difuză familială  nedegenerată malign
Diffuse Rectocolonic Familial Polyposis

(B.A., m., 45 ani / years old)
 
 Clinical Manifestations: diarrhea, rectal bleeding, weight loss.
Clinic: diaree, scaune sanguinolente, pierdere ponderală.
 
 Familial Antecedentes: mother - died because of colorectal cancer
Antecedente semnificative: mama decedată prin cancer colonic.
Endoscopy: multiple, spreading polyps involving the entire rectal and colonic mucosa.
Endoscopie: nenumărați polipi diseminați pe toată întinderea rectocolonului.
Barium Enema: small filling defects in the colon and recrum.
Irigografie: nenumărate imagini microlacunare diseminate pe toată lungimea rectocolonului.
 Surgical Specimen: (total rectocolectomy with definitive ileostomy).
Piesa operatorie: rectocolectomie totală într-un singur timp cu ileostomie definitivă.
Surgical Specimen (detail): high-density of polyps in the rectosigmoidian area.
Piesa operatorie (detalii): se remarcă densitatea extraordinară a polipilor în regiunea rectosigmoidiană.
Surgical Specimen (detail): two large polyps in the right 1/3 of the transverse colon.
Piesa operatorie (detaliu): 2 polipi mari în treimea dreaptă a colonului transvers.
 Definitive ileostomy  in the right flank.
Ileostomie definitivă în flancul drept.
 
Hystopathologycal Exam: no malignant transformation.
Examen histologic: nu se găsesc transformări maligne chiar și în polipii mari.
 
 5 years after operation - absence of malignant changes. Digestive and metabolic accommodation is acceptable. 
Evoluție tardivă: la 5 ani postoperator nu sunt semne de malignitate prezentă. Adaptare digestivă și metabolică satisfăcătoare.

 
 

<< Hosted by Medical Students Network