Polipoză rectocolonică difuză familială
degenerată malign
Colorectal Familial Diffuse Polyposis Malignant

(I.E., f., 58 ani / years old)
 
Clinical Manifestations: diarrhea, fecal accult blood, weightless, palpable rectal tumour. 
Clinic: diaree, scaune cu sânge, pierdere ponderală. Tumoră rectală palpabilă.
Colonic Barium Radiography: multiples microlacunoses images (polyps), malignant stenosis at 
descending colon level. 
Irigografie: imagini lacunare multiple (polipi), 
imagine de stenoză malignă la nivelul colonului descendent.
Operatory Specimen ( left rectohemicolectomy – first operative time): difuse polyposis and three neoplastic tumours: rectal, descending colon and transvers colon. 
Piesa operatorie (rectohemicolectomie stângă ca prim timp operator):  polipoză difuză și trei tumori maligne: rectală, colon descendent și colon transvers.
 The aspect of terminal colostomy after left rectocolectomy: numerous remainings polyps on the colostomy mucousa. 
The patient is reprogramate for total colectomy after 90 days from first operation. 
Aspectul colostomiei terminale după rectocolectomie stângă: se remarcă numeroși polipi reziduali pe mucoasa colostomiei. 
Bolnava este reprogramată pentru totaliozarea colectomiei după 90 zile de la operație.
 The patient take no care of the recommendation and return after 14 month with malignant tumour at colostomy level spread to abdominal wall. 
Bolnava neglijează recomandarea de a reveni după trei luni pentru reintervenție și se prezintă după 14 luni cu tumoră malignă a colostomiei propagată la peretele abdominal.
 Operation after 14 month: total colectomy with parietectomy around the colostomy and definitive ileostomy. 
Reintervenție la 14 luni: totalizarea colectomiei cu parietectomie  în jurul colostomei 
și ileostomie definitivă.
 After 4 month of last operation, the patient return for a routine examination. 
Pulmonary radiography: pulmonary metastasis. 
După 4 luni de la totalizarea colectomiei, bolnava revine pentru un control de rutină. 
Radiografia pulmonară: metastaze pulmonare.

<< Hosted by Medical Students Network