Polipoză gastrică difuză, polipoză rectocolonică
metacronă degenerată malign
Difuse Gastric Polyposis,
Rectocolonic Malignant Polyposis

(O.I., m., 47 ani / years old)
 
Clinical Manifestations: epigastric pain, weight loss (9 kg in 3 months), asthenia, diarrhoea, koilonychia. 
Slow evolution - about 2 years.
Clinic: dureri epigastrice, pierdere ponderală (9 kg în 3 luni), astenie, diaree, koilonichie. 
Simptomatologie evoluând lent progresiv în timp de 2 ani. 
 Flatten, concave, crumbly nails (koilonychia).
Unghii aplatizate, concave, friabile (koilonichie)
 
 Laboratory: Hb = 7 gr %, sideropenia = 34 mg %, low proteinemy = 4,2 gr %, low potassemia = 3,8 mEq %o.
Laborator: Hb = 7 gr %, sideremie = 34 mg %, hipoproteinemie = 4,2 gr %, hipopotasemie = 3,8 mEq %o.
 Gastric Radiography: multiple, difuse lacuna images spread on the stomach.
Radiografie gastrică: imagini lacunare multiple, difuze, în tot stomacul.
Operatory Specimen (total gastrectomy): unopenly stomach, about 1750 gr weight.
Piesa operatorie (gastrectomie totală): stomacul nedeschis, greutate 1750 gr.
 Internal Aspect of the Stomach: many arborescent polyps, on all gastric mucous. Right image - overturning stomach - so it`s observes the proportion and disposition of polyps.
Aspect interior al stomacului: nenumărați polipi arborescenți ocupând toată suprafața mucoasei gastrice. Imaginea din dreapta prezintă stomacul răsturnat pentru a se putea aprecia dimensiunile și dispoziția polipilor.
 Postoperative radiological aspect: esojejunostomy Roux-en-Y. In the left sub diaphragmatic side: hydroaerial image with level line (see *) - postoperative subphrenic abscess drenaged through left hypocondrium.
Aspect radiologic postoperator: esojejuno anastomoză pe ansă în "Y". Subdiafragmatic stâng imagine hidroaerică cu linie de nivel ( vezi *): abces subfrenic postoperator drenat prin abord subcostal stâng.
Hystopathologycal Exam: adenomatous tubular- and papilotubulare polyps with cystic dilatation and inflammatory edema.
Examen histologic: polipi adenomatoși tubulari și papilotubulari cu dilatații chistice și edem inflamator.
 
 Postoperative Evolution: acceptable, anemia some time, correcting by vita. B12 and acid folic administration.
Evolutie postoperatorie: satisfăcătoare, cu perioade de anemie corectate prin administrare de vit B12 și acid folic.

După 11 ani
After 11 years
 
 The patient returns with colonical disease: colic, rectal tenesmus, weight loss, blood - streaked stool.
Bolnavul revine cu o semiologie sugerând o afectiune colonică: colici, tenesme rectale, scaune mucosanghinolente, pierdere ponderală.
Colon Barium Radiography: rectosigmoidian lacuna image.
Irigografie: imagine lacunară în zona rectosigmoidiană.
 
Endoscopy: spread rectal polyps, rectosigmoidian ulcerovegetable tumor, which can not be passed. 
Endoscopie: polipi rectali diseminați, tumoră rectosigmoidiană ulcerovegetantă care nu poate fi depășită.
 
Laboratory: anemia Hb = 6 gr %, correcting by 2,5 l transfused before operation.
Laborator: anemie marcată Hb 6 gr % necesitând administrarea de 2,5 l sânge pentru pregătirea preoperatorie.
Gastric Radiography with Barium: normal esojejunal passage. Small lacuna images, polypoid - like around anasthomosis.
Tranzit baritat: pasaj esojejunal normal. Se remarcă mici imagini lacunare, cu aspect polipoid în jurul gurii de anastomoză.
 
Esojejunal Endoscopy: polyps (pseudopolyps ?) adjacent of anasthomosis. 
Endoscopia esojejunală confirmă existenta unor polipi (pseudopolipi ?) în segmentele esofagiene și jejunale ale anastomozei.
Operatory Specimen (rectosigmoidian amputation): 
3 lesion types: a) spread rectal polyps, b) big polypoid tumor nearly rectosigmoidian junction, c) masive, stenosing ulcerovegetant rectosigmoidian tumor.
Piesa operatorie (amputație rectosigmoidiană): se remarcă trei tipuri de leziuni: (a) polipi rectali diseminați, (b) tumoră polipoidă mare în apropierea joncțiunii rectosigmoidiene, (c) tumoră ulcerovegetantă masivă, stenozantă rectosigmoidiană.
Operatory Specimen - details: inferior rectal polyps (a), superior rectal polypoid tumor (b), stenosing ulcerovegetant rectosigmoidian tumor (c).
Piesa operatorie detalii: polipi rectali inferiori (a), tumoră polipoidă rectală superioară (b), tumoră rectosigmoidiană ulcerovegetantă, stenozantă (c).
Hystopathologycal Exam: a) polyps with variours dysplasia aspect, b) vilous polyp transformed to well diferentiated adenocarcinoma, without ivasion of muscularis mucosa, c) rectal adenocarcinoma (last image).
Examen histopatologic: (a) polipi cu aspecte variate de displazie, (b) polip vilos cu transformare neoplazică în adenocarcinom bine diferențiat, fără a depăși musculara mucoasei, (c) adenocarcinom rectal (imaginea de mai sus).

 
 

<< Hosted by Medical Students Network