Pleurezie purulenta
Suppurative Pleuresy 
(C.I., m., 57 ani / years old)
 
 Clinical Manifestations: diabetes patient with cardiac insufficiency, about 3 weeks with subfever, dyspnoea and orthopnoea, phisique astenia, nocturnal perspirations.
Clinic: bolnav diabetic, cu insuficiență cardiacă, prezintă de 3 săptămâni subfebră, dispnee cu ortopnee, astenie fizică marcată, transpirații nocturne.
 Pulmonary Radiography: opacity of costodiaphragmatics sinus, liquidian level in the inferior 1/3 of the right lung, overloaded pulmonary hiles.
Radiografia pulmonară: opacifierea sinusurilor costodiafragmatice, nivel lichidian în 1/3 inferioară a hemitoracelui drept, hiluri pulmonare încărcate.
 Pleural Punction: creamly, yellowly , unsmelling pus.
Puncția pleurală: extrage puroi cremos, gălbui, nemirositor.
 
Operation: pleurostomy. 
Operația: pleurostomie.
 Continously pleural aspiration and Betadine pleural instillation.
Aspirație pleurală continuă și instilații pleurale cu Betadină.
 Pulmonary Radiography: after 7 days postoperatory. 
Suppressing of pleurostomy after 12 days. 
Radiografie pulmonară: la 7 zile postoperator. Suprimarea pleurostomiei la 12 zile.

<< Hosted by Medical Students Network