Peritonită difuză prin apendicită acută
gangrenoasă perforată
Diffuse Peritonitis after Gangrenous Perforated Appendicitis

(I.N., m., 31 years old)
 
 Clinical Manifestations: the onset of symptoms 24 hours ago, with epigastric pain migrated in the right lower quadrant.Within the last 2 hours-diffuse,intense pain,muscular guarding in the lower abdomen.
Clinic: debut în umă cu 24 ore prin dureri în epigastru și ulterior în fosa iliacă dreaptă. De aproximativ 2 ore dureri abdominale difuze, intense; apărare musculară 
în etajul abdominal inferior.
Intraoperative Photograph: the laparotomy reveals brown, turbid, smealling liquid (bacteriological exam: abundant, polymorphous flora inside and outside the leukocytes).
Aspect intraoperator: la deschiderea cavității abdominale, se constată lichid tulbure, maroniu, mirositor (examen bacteriologic: floră abundentă, polimorfă, intra și extraleucocitară).
 Intraoperative Photograph: the ceacal appendix is covered by psudomembranes and surronded by a mass of inflamed, distended intestines.
Aspect intraoperator: apendicele cecal placat de anse intestinale destinse și acoperit de false membrane la nivelul vârfului.
 Operation: appendectomy without inversion of the appendiceal stump; lavage and multiple drainage.
Operația: apendicectomie directă fără înfundare. Lavaj, drernaj multiplu.
 Surgical Specimen.
Piesa operatorie

<< Hosted by Medical Students Network