Neurinom cervical
Cervical Neurinoma

(P.S., f., 41 years old)
 
 Patient with a long-standing history of asthma, presented with left laterocervical swell which has had a progressive gowth during the last 5 years (without functional impairment).
Internată pentru tumefacție laterocervicală stângă, evoluând 
progresiv de 5 ani, fără semne funcționale. 
Suferă de la 18 ani de astm bronșic, bine controlat medicamentos.
Clinical Manifestations: 5 cm diameter left laterocervical swell, deeply placed and displacing anterior the sternocleidomastoid muscle and the neurovascular pedicle (palpation detects a pulsatile mass).
Aspect clinic: bombare laterocervicală stângă (1/3 mijlocie), cu diametrul aparent de 5 cm cu caractere profunde: ridică sternocleidomastoidianul și pachetul vasculonervos principal ( la palpare se percep pulsațiile).
 Operation: vertical incision on the right border of the sternocleidomastoid muscle. Isolation of the carotid artery; digital dissection of tumor; tumor excision (the tumor was placed deeply, prevertebral).
Operația: abord vertical pe marginea mediană a                  m. sternocleidomastoidian. Izolarea carotidei primitive. Izolarea tumorii prin disecție digitală cu hemostaza unor mici pediculi vasculari. Enucleerea tumorii care ocupă planul profund, prevertebral.
Gross Appearance: oval, firm and encapsulated tumor. The cut-surface reveals homogenous white-yellow tissue, small areas of necrosis and sanguineous infiltrate.
Examen macroscopic: tumoră ovoidă cu diam. 40/50 mm, încapsulată de consistență fermă. Secțiune: țesut alb-gălbui, omogen cu mici zone de necroză 
și infiltrate sanghine (de la puncție ?).
 Postoperative course is favorable; slight left palpebral ptosis.
Evoluție postoperatorie favorabilă, discretă ptoză palpebrală stângă.
Postoperative Physical Exam (at 60 days).
Examen clinic la 60 zile postoperator.
 
Histopatological Exam: neurinoma.
Examenul histopatologic: neurinom.

<< Hosted by Medical Students Network