Neoplasm rectal invaziv în vagin
Rectal Cancer Invasive with Vaginal Invasion

(S.E., f., 76 ani / years old)
 
 Clinical Manifestations: rectal bleeding, constipation, weight loss. Digital Rectal Exam: inferior rectal tumor located on the anterior wall, vaginal invasion.
Clinic: rectoragii, constipație, scădere în greutate. Tușeul rectal: tumoră rectală inferioară pe peretele anterior, invazivă în vagin.
 
Echography: normal liver, uterine myoma.
Echografie: ficatul normal, fibrom uterin.
 Intraoperative Photograph (1):  exposure of the operative field, evidentiation of uterine myoma. Tactical, the operation begins with total hysterectomy.
Aspect intraoperator (1): expunerea câmpului operator, evidențierea fibromului uterin. Tactic, intervenția începe cu histerectomie totală. 
Intraoperative Photograph (2): hysterectomy completed, followed by the abdominal operative stage of rectal resection.
Aspect intraoperator (2): histerectomia terminată, se continuă cu timpul abdominal al amputației de rect.
Intraoperative Photograph (3): the perineal operative stage of rectal resection begins with circumferential anal incision which is reaching the vaginal introitus.
Aspect intraoperator (3): timpul perineal al amputației rectale începe cu o incizie a tegumentului care circumscrie anusul până la introitul vaginal.
Intraoperative Photograph (4): the transsection of the posterior vaginal wall far from the edge of the rectal tumor, which is invasive into the rectal vaginal septum.
Aspect intraoperator (4): secțiunea peretelui posterior al vaginului la distanță de limitele macroscopice ale tumorii rectale invazive în septul rectovaginal.
Intraoperative aspect (5): the perineal operative time after rectal exeresis together with posterior vaginal wall and the tent of the rectal lodge. Shutting of the posterior wall of vagina and perineal tegumantary section.
Aspect intraoperator (5): timpul perineal după exereza rectului împreună cu peretele vaginal posterior și meșajul cu câmp al lojei rectale.Urmează închiderea peretelui posterior al vaginului și al tranșei tegumentare perineală. 
 Intraabdominal appearance after rectal resection.
Aspectul intraabdominal după exereza rectului.
Surgical Specimens - entire.
Piesele postoperatorii întregi.
Rectum - cros-section.
Rectul secționat.
Rectal tumor - detail.
Detaliu al neoplasmului rectal.
Uterine myoma - cros-section.
Fibromul secționat. 
Invasion of the rectovaginal septum.
Invazia septului rectovaginal.

<< Hosted by Medical Students Network