Neoplasm gastric
Gastric Cancer

(D.F., m., 65 ani / years old)
 
 Clinical Manifestations: inappetence, physical asthenia, weight loss (8 kg within 8 months), anemia (Hb = 8 gr %)
Clinic: inapetență, astenie fizică, scădere în greutate 8 kg în 3 luni. Anemie severă (Hb = 8 gr %).
Barium Contrast Radiography: gastric distention, no passage of barium to duodenum, intraluminal crater on the lesser curvature.
Examen radiologic gastric: stomacul mărit de volum; absența pasajului spre duoden, mica curbură cu nișă ce iese din conturul gastric.
 
Operation: we found local invasion into the adjacent organs; we decided palliative operation: hemostatic subtotal gastrectomy, precolic gastrojejunostomy.
Operația: se constată invazie locală în structurile vecine și se opiniază pentru operație paliativă - gastrctomie subtotală cu scop hemostatic cu gastrojejunoanastomoză precolică .
Surgical Specimen - entire, and transected.
Piesa de rezecție: întreagă și secționată.

<< Hosted by Medical Students Network