Neoplasm de sân
 Breast Cancer

(B. M., f., 73 ani / years old)
 Clinical Manifestations: a 4 cm diameter palpable tumor in the upper-outer quadrant of the left breast; nipple retraction. The overlying skin is moderate retracted.
Clinic: în cadranul superoextern al sânului stâng tumoră palpabilă cu diametrul de cca. 4 cm. Retracția mamelonului. Pielea care acoperă tumora este moderat retractată.
 Intraoperative Appearance: after mastectomy and axillary dissection, note the anatomic elements (1-pectoralis major muscle,  2-pectoralis minor muscle, 3-axillary vein, 4-neurovascular thoracodorsal pedicle, 5-long thoracic nerve).
Aspect intraoperator: după mastectomie și evidare axilară, se observă elementele anatomice restante (1-marele pectoral, 2-micul pectoral, 3-vena axilară, 4-pediculul vasculonervos toracodorsal, 5-nervul lung toracal)
 Surgical Sspecimen: operation - radical mastectomy, Madden procedure.
Piesa operatorie: mastectomie radicală tip Madden.
Detail: breast tumor cross-sectioned and tumor infiltration in the surrounding fat.
Detaliu: tumoră mamară secționată cu infiltrație în grăsimea peritumorală.
 
 Histopathological Exam: invasive ductal carcinoma. Six lymph nodes present massive neoplastic invasion.
(pT2,pN1,pMx,G2).
Examen histologic: carcinom ductal invaziv. Șase limfoganglioni prezintă invazie neoplazică masivă. 
(pT2, pN1, pMx, G2).

<< Hosted by Medical Students Network