Neoplasm metacron de colon
Metacron Cancer of the Colon

(M.G., b., 70 ani / years old)
Clinical Manifestations: patient with rectum amputation for rectosigmoidian cancer 10 years ago, with permanently left abdominal anus, is registered for bleedings and mucus lossing through the colostoma, anaemia. (It`s can be show an eventration on the colostomy level - which is in the transperitoneal manner maked - the postoperative scar).  
Clinic: pacient cu amputație de rect pentru neoplasm rectosigmoidian în urmă cu 10 ani, cu anus abdominal stâng definitiv, este reinternat pentru pierderi de sânge și mucus pe colostomă, anemie. (Se observă o eventrație la nivelul colostomei - care a fost făcută în manieră transperitoneală -  cicatricea postoperatorie).
Barium Enema: lacuna image on the cecoascendent level.
Irigografie: imagine lacunară la nivelul cecoascendentului.
 
Operation: right hemicolectomy with ileotranversoanastomosis (incision line - see foto 1) and the eventration cure.
Operația: hemicolectomie dreaptă cu ileotransversoanastomoză (linia de incizie - vezi foto 1) și cura eventrației.
Operatory Specimen: entire. It`s can be show the ulcerovegetant tumor and many pediculated polypus.
Piesa operatorie: întreagă. Se observă tumora ulcerovegetantă și numeroși polipi pediculați.
Operatory Specimens: details.
Piese operatorii: detalii.
 

<< Hosted by Medical Students Network