Neoplasm gastric
Gastric Cancer

(E.V., m., 68 ani / years old)
 
Clinical Manifestations: epigastric pain, weight loss, inapetence.
Clinic: dureri epigastrice, scădere în greutate, inapetență.
A
B
Intraoperative Aspect: the transected gastrocolic ligament; it's showed the invasion in the adjacent viscera (A); transection of pylorus and suture of duodenum (B).
Aspect intraoperator:  ligamentul gastrocolic secționat; se observă penetrația în organele vecine (A);  secțiunea pilorului și închiderea duodenului (B).
ABCD
Surgical Specimen: 
A - entire; 
B - serosa invasion; 
C - transection; 
D - detail of transection: shading of mucousa folds nearly of tumor.
Piesa operatorie: întreagă (A), aspectul permeației la seroasa (B),  piesa secționată (C), piesa secționată -  detaliu (D): se observă ștergerea pliurilor mucoasei în apropierea tumorii ulcerovegetante.
 
Histopathologycal Exam: gastric adenocarcinoma. 
Examen histopatologic: adenocarcinom gastric.

<< Hosted by Medical Students Network

3