Neoplasm de sân
Breast Cancer

(B.E., f., 70 ani / years old)
 
 Clinical Manifestations: patient admitted in the hospital for biliary disease; gallbladder stones with echographic confirmation.
Clinic: bolnava se internează pentru suferință biliară; litiază veziculară confirmată ecografic.
 The physical examination detects right breast cancer.In the upper-outer quadrant of right breast - detection of a 4/5 cm, hard mass, with ill-defined margins and overlying skin retraction.
Examenul clinic obiectiv la internarea bolnavei în spital decelează un neoplasm al sânului drept nesesizat de bolnavă:  la nivelul cadranului superoextern al sânului drept tumoră dură, imprecis delimitată, care retractă 
tegumentul suprajacent, 4/5 cm.
Mammography: large, intense opacity with ill-defined and spiculated margins, located in the upper-outer quadrant and extended posterior to the nipple.
Mamografia: opacitate intensă, voluminoasă, imprecis delimitată, cu prelungiri spiculiforme, în cadranul superoextern și extinsă retromamelonar.
 
Operation: ( performed 30 days after breast irradiation) celioscopic cholecystectomy - first operative stage; modified radical mastectomy ( Madden procedure) and axillary lymph nodes excision- second operative stage.
Operația: colecistectomie celioscopică în timpul I urmată de mastectomie radicală modificată tip Madden și evidare ganglionară axilară în timpul II la 30 de zile și după trei ședințe de cobaltoterapie recomandată de medicul oncolog.
AB
Surgical Specimen: A - entire; B - transected. 
Piesa operatorie: întreagă (A); secționată (B).

<< Hosted by Medical Students Network