Tumoră Phyllodes
Phyllodes Tumor

(V.I,. f., 25 ani / years old)
Clinical Manifestations: the patient presents in the last trimester of pregnancy, left mammary tumor, well delimited, mobile on adjacent surfaces, fast growing, which produces breast asymmetry.
Clinic: bolnava dezvoltă în ultimul trimestru de sarcină tumoră mamară stângă, bine delimitată, mobilă față de planurile adiacente, cu creștere rapidă, ce determină asimetria sânilor.
 Mammography: homogenous opacity which filles the entire left brest.
 Mamografie: opacitate omogenă ce ocupă întreg sânul stâng.
 Operation (left mastectomy, breast reconstruction with translated latissimus dorsi musculocutaneous axial pattern regional flap and insert of silicon prosthesis): marking of incision.
Operația (mastectomie stângă, reconstrucție mamară cu lambou musculocutan axial translatat, prelevat din latissimus dorsi și protezare cu silicon): marcarea inciziei.
Intraoperatory Aspect - after mastectomy. 
Aspect intraoperator - după mastectomie.
 Intraoperatory aspect: raising the latissimus dorsi musculocutaneous flap.
Aspect intraoperator: prelevarea lamboului musculocutanat pediculat din latissimus dorsi.
AB
 Intraoperatory Aspect:  the flap translation (A); the recipient site preparation (B).
Aspect intraoperator: translatarea lamboului prelevat (A); prepararea patului de protezare (B).
 Intraoperatory Aspect: insertion of the silicon prosthesis.
Aspect intraoperator: montarea protezei de silicon.
 Final aspect.
Aspect final.
AB
 Operatory Specimen: A - entire - it can be observed the region from where the mamary areola has been prelevated  for being grafted in the groin region; B - transected.
Piesa operatorie: A - întreagă - se observă zona de unde a fost prelevată areola mamară pentru grefare în regiunea inghinală; B - secționată.
  Postoperative aspect.
Aspect postoperator.
 The aspect of  grafted mammary areola. 
Aspectul areolei mamare grefate în regiunea inghinală.

Timpul II - grefarea areolei mamare la nivelul sânului reconstruit
Step II - grafting of mammary areola on the reconstructed breast
AB
 Intraoperatory Aspect: prelevation of full-thickness skin graft from areolare region (A); prelevation of mammary areola from groin region (B).
Aspect intraoperator: recoltarea unei grefe de piele toată grosimea din regiunea areolara (A); recoltarea areolei mamare din regiunea inghinală (B).
 Intraoperatory Aspect: grafting of the remaining defect in the groin region.
Aspect intraoperator: grefarea defectului restant în zona inghinală.
 Final Aspect: grafting of mammary areola.
Aspect final: grefarea areolei mamare.
After 1 month from the reinplantation of the nipple.
La 1 lună după  reimplantarea mamelonului.

<< Hosted by Medical Students Network