Liposarcom gigant retroperitoneal
Giant Retroperitoneal Liposarcoma

(I.M., f., 65 ani / years old)
 Clinical Manifestations: recent abdominal distention            ( during the last 8 months), significant weight loss ( 12 kg in the last 4 months), characteristic face for neoplastic impregnation.
Clinic: mărirea de volum a abdomenului relativ recentă (ultimele 8 luni), scădere semnificativă în greutate (12 kg în 4 luni), facies caracteristic de “impregnare neoplazică”.
AB
Plain Abdominal Radiography: large opacity involving entire abdomen ( A - posteroanterior view; B - lateral view).
Radiografie abdominală pe gol: voluminoasă opacitate ce ocupă tot abdomenul (A) față și (B) profil.
Intraoperative Photograph: giant mass which displaces and is adherent to the adjacent viscera ( which are very difficult to separe).
Aspect intraoperator: tumoră gigantă ce împinge și aderă de masa viscerală de care se desface cu mare dificultate. 
Surgical Specimen ( 8,5 kg weight): entire and transected - note the unhomogenous appearance of malignant degenerated lipoma.
Piesa operatorie întreagă (8,5 kg) și secționată se observă aspectul coloristic divers al lipoamelor degenerate malign .
 
Histopathological Exam: liposarcoma.
Examen histopatologic: liposarcom.

<< Hosted by Medical Students Network