Lipom al regiunii lombare drepte
Right Lumbar Lipoma

(B.C., f., 59 ani / years old)
 
 Clinical Manifestations: 20/15 cm oval, homogeneous, soft tumor located in the right lumbar region.The tumor is irreducible - differential diagnosis with lumbar hernia.
Clinic: tumoră ovoidă (20-15 cm) omogenă, moale, dezvoltată în regiunea lombară dreaptă. Tumora este nereductibilă - diagnostic diferențial cu hernia lombară.

<< Hosted by Medical Students Network