Hidrosadenită axilară
Hydradenitis Suppurativa of the Axilla

(P.V., f., 22 ani / years old)
 Patient presented with red, painful,fluctuant swell, occured 20 days ago in the right axilla.
Internată pentru tumefacție roșie, fluctuentă, dureroasă, în axila dreaptă. 
Evoluție: cca.20 zile.
Operative Procedure: incision, pus evacuation, debridement and curettage of the abscess.
Aspect intraoperator: incizie, evacuarea puroiului, chiuretarea cavității abcesului.
Final Appearance
Aspect final.

<< Hosted by Medical Students Network