Hidrops vezicular
Hydrops of the Gallbladder

(V.M., f., 48 ani / years old)
 
 Clinical Manifestations: intense colicky pain in the upper abdominal region, nausea, biliary and alimentary vomiting.
Clinic: dureri colicative intense în etajul abdominal superior, greață, vărsături bilioalimentare.
 
Echography: distended gallbladder with hyperechoic images, with posterior shadow.
Ecografie: colecist destins, cu imagini hiperecogene cu con de umbră posterior.
 Operation ( direct subserosal cholecystectomy): note the distended gallbladder.
Operația (colecistecomie directă subseroasă): se observă colecistul destins, în tensiune.
 Puncture of the cholecyst: ”white bile”.
Puncția colecistului extrage "bilă albă".
AB
 Surgical Specimen: distended gallbladder with many 0,5-1cm diameter, poliedric stones.
Piesa operatorie: colecist destins locuit de multipli calculi poliedrici, fațetați, 0,5 -1 cm diametru. 

<< Hosted by Medical Students Network