Hidrops vezicular
Hydrops of the Gallbladder

(C.E., f., 47 ani / years old)
 
Clinical Manifestations: colicky pain in the upper abdominal region, nausea, vomiting. Palpable gallbladder; positive Murphy’s sign.
Clinic: dureri cu caracter colicativ în etajul abdominal superior, greață, vărsături. Vezica biliară palpabilă; manevra Murphy pozitivă.
Intraoperative Appearance: hydrops of the gallbladder; gallbladder puncture extracts turbid bile.
Aspect intraoperator: hidrops vezicular; puncția colecistului extrage bilă tulbure.
 Surgical Specimen: gallbladder with thicken walls, contains two 1 cm diameter, round biliary calculi.
Piesa operatorie: colecist cu pereți îngroșați conține 2 calculi rotunzi 1 cm diametru.

<< Hosted by Medical Students Network