Hidatoză hepatică și pulmonară
Hepatic and Pulmonary Hydatidosis

(C.S., m., 58 ani / years old)
 
 Clinical Manifestations: patient operated for right pulmonar hydatid cyst ( 3 months ago) admitted for hepatic hydatid cyst discovered by CT scan.
Clinic: bolnav operat pentru chist hidatic pulmonar drept (cu trei luni în urmă) este internat pentru descoperirea prin examen TC a unui chist hidatic hepatic.
AB
Computed Tomography (CT scan): 
- image suggesting large hydatid liver cyst (15 cm diameter), placed inferior, subcapsular, within the segments 5,6. 
-image suggesting a 5 cm diameter hydatid cyst located at the base of the left hemithorax.
Examen TC:  imagine de chist hidatic voluminos (15 cm) dezvoltat în segmentele V-VI ale ficatului cu evoluție inferioară, subcapsulară, pe 1/2 din conturul chistului (A). La baza hemitoracelui stâng, imagine de chist hidatic ovalar 
(5 cm - B).
 Operative Procedure partial pericystectomy, cyst unroofing - Lagrot procedure: The inferior pole of the cyst protrude through the surgical wound ( right subcostal incision).
Aspect intraoperator (perchistectomie parțială - dezoperculare Lagrot): 
Polul inferior al chistului exteriorizat prin plaga operatorie (subcostală dreaptă).
  Cyst Puncture: clear liquid.
Puncția chistului: lichid clar ("apa de stâncă").
 Cystotomy and removal the germinative membrane ( the operative field is isolated from the cyst by draps with hypertonic saline ).
Chistotomie cu extragerea membranei proligere (zona operatorie protejată prin comprese îmbibate cu soluție salină hipertonică).
AB
 Germinative membrane ( A).
 The syringe contains liquid generated by the germinal membrane - note the aggregates of scolices (“hydatid sand”). 
Membrana proligeră (A). Aspirat de la suprafața membranei: se remarcă în seringă depozitul de protoscolecși ("nisip hidatic").
After removing the cystic contents, the pericystic cavity is left open to the peritoneum.
Deschidere largă spre cavitatea peritoneală a perichistului după evacuarea parazitului.
 External drainage of the remaining cavity with tubes passed through a parietal counterincision.
Drenajul cavității restante cu tuburi exteriorizate prin contraincizie parietală.

 
N.B.- simultaneous existence of hepatic and pulmonar hydatidosis influences the surgical strategy ( the reciprocal “timing” of the operations) and anaesthetic procedure ( the patient was operated with rachianaesthesia to avoid the consequences of pulmonary hyperpressure induced by general anaesthesia).
N.B.: coexistența hidatozei hepatice cu cea pulmonară stângă pune probleme de strategie chirurgicală ("timing-ul" reciproc al operațiilor) și de tactică anestezică (bolnavul a fost operat sub rahianestezie pentru a evita efectul hiperpresiunii pulmonare al anesteziei generale). 

<< Hosted by Medical Students Network