Hernie inghinala incarcerata
Incarcerated Inguinal Hernia

(P.E., m., 48 ani / years old)
 Clinical Manifestations: left inguinoscrotal, painful,irreducible bulge, occured 48 hours ago.
Clinic: formațiune pseudotumorală, inghinoscrotală stângă, dureroasă, ireductibilă de cca 24 ore.
     Because the taxis of the incarcerated hernia was impossible, the emergency operation was indicated.
Imposibilitatea reducerii herniei prin manevre de taxis, impune operația în urgență. 
 
Operation: emergency surgical treatment of hernia.
Operatia: cura chirurgicală a herniei în urgență.

 
 

<< Hosted by Medical Students Network