Hernie hiatală gigantă cu ulcer gastric de colet
Huge Hiatal Hernia with Gastric Ulcer

(E.P., f., 49 ani / years old)
 
Clinical Manifestations: epigastric and retrosternal pyrosis exaggerated in decubital and procubital position, asthenia. 
Laboratory: erythronormoblastic anemia (Hb=7,5 g%)
Clinic: pirozis epigastric și retrosternal exagerat în poziție decubitală și procubitală. Astenie. 
Laborator: anemie hipocromă Hb 7,5 gr%.
 Gastric Radiography: Trendelenburg position - 1/2 of stomach is placed in thotax, above left diaphragm. Important gastric stenosis between thoracic and abdominal parts.
Radiografie gastrică: în decubit cca. 1/2 din stomac se află în torace, deasupra hemidiafragmului stâng. Îngustare marcată a calibrului gastric la limita dintre porțiunea intratoracică și cea intraabdominală.
Orthostatism: gastric air bubble above diaphragm. 
Cardia placed in thorax. 
În poziție ortostatică, porțiunea intratoracică a stomacului prezintă o bulă de aer și oarecare retenție a substanței opace. Cardia este situată în porțiunea intratoracică                  (hernie prin alunecare).
Intraoperatory Aspect: enlarged esophagian hiatus (see - *), obvious after left subdiaphragmatic disection.
Aspect intraoperator: hiatusul esofagian lărgit ( vezi - *) vizibil după disecția subdiafragmatică stângă.
Intraoperatory Aspect: reduce of  hernia into abdomen. 
Visible scar placed on the hernial ring ( see - U) which was biopsiated: hernial ring ulcer.
Aspect intraoperator: reducerea herniei în abdomen. 
La nivelul coletului herniar se vede o cicatrice ( vezi -U) care se biopsiază: ulcer de colet.
 
Operation: subtotal gastrectomy, gastrojejunostomy Roux-En-Y. Vagotomy. Reconstruction of His angle. Gastrophrenopexy. Hiatal oriffice. 
Operația: gastrectomie subtotală cu gastrojejuno anastomoză pe ansă în "Y". Vagotomie. Refacerea unghiului cardiotuberozitar. Gastrofrenopexie. Recalibrarea orificiului hiatal.

<< Hosted by Medical Students Network