Hernie femurală
Femoral Hernia

(S.L., f., 45 ani / years old)
 Intraoperative Phopograph: dissection of the hernial sac and lipoma, parietal orifice exposure.
Aspect intraoperator: disecția sacului și a lipomului herniar (tras în sus) punerea în evidență a orificiului parietal.
 "Mesh-plug" preparation  (Marlex prosthesis).
Prepararea "mesh-plug"-ului de formă conică ("cornet") din plasă Marlex.
  Plugging the parietal defect with Marlex prosthesis.
Introducerea cornetului de Marlex în defectul parietal.
  Suture of the external oblique aponeurosis.
Sutura aponevrozei oblicului extern.

<< Hosted by Medical Students Network