Hernie femurală încarcerată
Incarcerated Femoral Hernia

(C.A., f., 78 ani / years old)
 Clinical Manifestations: right inguinofemoral, irreducible bulge, located below the Malgaigne’s line.
Clinic: tumefacție în regiunea inghinofemurală dreaptă, proeminând sub linia lui Malgaigne, nereductibilă.
Intraoperative Photograph: dissection of the hernial sac, which contains serosanguinous fluid.
Aspect intraoperator: izolarea sacului herniar, care conține o cantitate apreciabilă de lichid serohematic.
AB
After ligature and section of the sac,  the herniar orifice is identified below the inguinal ligament (A). Plug of herniar orifice -"mesh-plug" (B).
După ligatura și rezecția sacului se identifică orificiul herniar sub ligamentul inghinal (A). Plombarea orificiului herniar cu dop cilindric din plasă sintetică "mesh-plug" (B).

<< Hosted by Medical Students Network