Hernie Spiegel
Spiegel Hernia

(G.M., f., 49 ani / years old)
 
 Clinical Manifestations: bulge on the right external border of the rectus abdominal muscle.
Clinic: formațiune pseudotumorală pe marginea externă a mușchiului drept abdominal de partea dreaptă.
 Intraoperative Photograph: the hernial sac appears in the subcutaneous tissue after skin incision.
Aspect intraoperator: după secțiunea tegumentului apare hernia în țesutul subcutanat.
Dissection exposes the parietal defect.
Disecția evidențiază defectul parietal prin masa musculară.
Final Appearance: surgical hernia repair with prosthetic material.
Aspect final: cura chirurgicală cu plasă.

<< Hosted by Medical Students Network