Hemoperitoneu prin ruptură de splină
("spontană", netraumatică ?)
Hemoperitoneum after Splenic Rupture (spontaneous, Nontraumatic?)

(C.B., m., 42 ani / years old)
 
Clinical Manifestations: epigastric pain, radiated in the left shoulder occured 10 hours ago.
Clinic: dureri în epigastru iradiate în umărul stâng, instalate în urmă cu 10 ore.
Abdominal Echography: spleen of normal size, perisplenic liquidian image.
Ecografia abdominală: splina de dimensiuni normale; imagine lichidiană perisplenică.
Operative Procedure: ( after blood evacuation from the peritoneal cavity) hemostasis by digital compression of the splenic pedicle, near the pancreatic tail.
Aspect intraoperator (după evacuarea sângelui din cavitatea peritoneală): compresiune digitală a pediculului splenic la coada pancreasului pentru oprirea sângerării.
 Intraoperative Photograph: the splenic pedicle is clamped with 2 forcepsses. On the convex side of the spleen- a 3 cm split of the capsule and parenchyma.
Aspect intraoperator: pediculul splenic este clampat cu două pense. Pe fața convexă a splinei o soluție de continuitate a capsulei și parenchimului lungă de 3 cm.
Surgical Specimen ( operation-splenectomy): capsular and intraparenchymal split (3/2 cm)on the convex side of the spleen.
Piesa operatorie (splenectomie): leziune capsulară și parenchimatoasă (3/2 cm) pe fața convexă a splinei.

<< Hosted by Medical Students Network