Gușă gigantă eutiroidiană
Huge Euthyroidian Goiter

(M.M., f., 45 ani / years old)
Clinical Appearance: anterior cervical tumefaction, mobile with deglutition, with slowly  and regular progressive evolution in the last 8 years.
Clinic: tumefacție cervicală anterioară, mobilă cu deglutiția, cu evoluție lent și regulat progresivă în ultimii 8 ani.
 
 Cervical Echography: thyroid much increased in volume with some zones with low echogenity.
Echografia cervicală: tiroidă mult mărită de volum cu câteva zone cu echogenitate scăzută.
 Thyroidian Scintigraphy: thyroid with both lobes increased, especially right side, with submandibular extension, catching intense unhomogeneous.
Scintigrama tiroidiană: tiroidă cu ambii lobi măriți, în special în dreapta, cu extensie submandibulară, captare intens neomogenă bilaterală.
 Neck Radiography: profile – thyroidian tumefaction (goiter); facet – tracheal deviation towards left.
Radiografie a gâtului: profil-tumefacția tiroidiană (gușa); față-devierea traheei către stânga.
Operatory Specimen: (subtotal thyroidectomy) in right image –  right lobe is sectioned.
Piesa operatorie (tiroidectomie subtotală): în imaginea din dreapta lobul drept secționat.
 
Histopathologycal Exam:  anisofolicular adenoma with fibrosis septa, coloidal overflows, haemorrhages. 
Crystals of cholesterol in septa and macrophages with haemosiderine`s pigment.
Examen histopatologic: adenom anizofolicular cu septuri fibroase, revărsări de coloid, hemoragii. Cristale de colesterol în septuri și macrofage cu pigment de hemosiderină.

<< Hosted by Medical Students Network