Gușă intratoracică normotiroidiană
Normothyroidian Intratoracic Goiter

(I.S., m., 65 ani / years old)
 Clinical Manifestations: enlargement of the anterior cervical region, collateral circulation and edema of the anterior side of the thorax.
Clinic: mărirea de volum a regiunii anterioare a gâtului, circulație colaterală și edem al feței anterioare a toracelui.
Chest Radiography: inhomogenous opacity of the upper third of the thorax.
Radiografia de torace: opacitate neomogenă a 1/3 superioare a toracelui.
Echography of Anterior Region of the Neck: the both thyroidian lobes are enlarged with unhomogenous structure.
Echografia regiunii anterioare a gâtului: ambii lobi măriți de volum cu structură neomogenă. 
Thiroidian Scintigraphy: the thyroid is considerably enlarged, retrosternal situated, with unhomogenous fastening.
Scintigrafia tiroidiană: tiroida mult marită de volum situată retrosternal, cu fixare neomogenă.
CT Scan: the thyroid lobes are considerably enlarged, intense and unhomogenous iodophilic, with many sharply circumscribed hypocaptante zones, reaching the torax, to the azygos vein and aortopulmonary space. Without mediastinal adenopathy. 
Tomografia computerizată: glanda tiroidă mult marită de volum, la nivelul ambilor lobi, intens și neomogen iodofilă, cu  numeroase zone hipocaptante bine conturate coboară intratoracic de o parte și de alta a traheei până la nivelul de secțiune corespunzator venei azygos și ferestrei aortopulmonare. Nu se evidențiază adenopatii mediastinale.
Intraoperatory Appearance (1): T incision to the bottom of the neck with midline  sternotomy. Note the enlarged and intrathoracic  thyroid gland.
Aspect intraoperator:  incizie în "T" la baza gâtului cu sternotomie mediană. Apare glanda tiroidă marită de volum dezvoltată intratoracic.
Intraoperative Appearance (2): the thyroid lobes are retracted medially, which provides visualization of the vascular pedicles which are ligated.
Aspect intraoperator (2): prin tracțiune pe cei doi lobi se pun în evidență pediculii vasculari care sunt ligaturați.
Intraoperative Appearance (3): the thyroidian space and superior mediastinum after surgical removal of the thyroid gland (subtotal thyroidectomy).
Aspect intraoperator (3): aspectul lojei tiroidiene și a mediastinului superior după îndepărtarea glandei tiroide (tiroidectomie subtotală).
Surgical Specimen: entire.
Piesa operatorie: întreagă 
A B
Transected Surgical Specimen : A – entirety; B – detail.
Piesa operatorie secționată: A - ansamblu; B - detaliu.
The Surgical Wound  24 hours after operation.
Aspectul plăgii operatorii la 24 ore de la operație.
Postoperative Course: simply, but 48 hours after operation appears oedema of the left superior limb  improved  with 4-5 days of  anticoagulant treatment.
Evoluția postoperatorie: locală simplă, dar la 48 ore de la operație apare un edem al membrului superior stâng care se remite sub tratament cu anticoagulant in 4-5 zile.
The patient at 7 days.
Aspectul bolnavului la 7 zile postoperator.
Total recovery of oedema after 7 days.
Remisiunea completă a edemului la 7 zile.

<< Hosted by Medical Students Network