Pseudotumoră inflamatorie de corp străin
(os de pește) pe ileonul preanastomotic
Hemicolectomie dreaptă pentru pseudotumoră inflamatorie în urmă cu 30 de ani
Inflammatory Pseudotumour of Unknown Corpus (Fish Bone) on Preanastomotic Ileon.
Right Hemicolectomy for Inflamatory Pseudotumour 30 Years Ago

(A.M., m., 70 ani / years old, pescar amator înveterat /  old amateur fisherman)
 
Clinical Manifestations: intensive pains in right flank, muscular defend, fever, trembeling, stoped intestinal transit.
Clinic: dureri vii în flancul drept, apărare musculară, febră, frisoane, tranzit intestinal oprit.
Intraoperative Aspect:  inflammatory perforated pseudotumour on terminal ileon (preanastomotical). After making evident the perforation, it appear an acicular unknown corpus (fish bone).
Aspect intraoperator: pseudotumoră inflamatorie, cu perforație acoperită, a ileonului terminal (preanastomotic). După descoperirea perforației apare un corp străin     acicular  - os de pește.
 Unknown corpus eliminated from perforation (fish bone).
Corpul străin eliminat din perforație (os de pește)
Surgical Specimen: segmentary ileonectomy, about 40 cm length.
Piesa operatorie: ileonectomie segmentară, lungă de cca. 40 cm.

 
 Commentary: it`s supposing that colonic intervention made 30 years ago was motivated by a similary pathogeny (pseudotumour with perforation through unknown corpus – fish bone).
Comentariu:  se presupune că intervenția colonică făcută cu 30 ani în urmă a fost motivată de o patogenie similară. (pseudotumoră cu perforație prin corp străin, os de pește).

<< Hosted by Medical Students Network