Flegmon gigant al peretelui abdominal
Giant Phlegmon of Abdominal Wall

(M.B., f., 40 ani / years old)
Clinical Manifestations: obese patient, diabetic, with giant inflammatory tumefaction in the right inferior abdominal dial appeared after subcutaneous injection with insulin.
Clinic: bolnavă obeză, diabetică cu tumefacție inflamatorie gigantă în cadranul abdominal inferior drept apărută după injecții subcutanate cu insulină.
Intraoperative Aspect: after a large cutaneo-subcutaneous excision of phlegmonosis zone, suture of skin`s approach after a lint field for haemostatic purpose.
Aspect intraoperator: după excizie largă cutaneo- subcutanată a zonei flegmonoase, sutură de apropiere a pielii peste un câmp de tifon așezat în scop hemostatic.
 Two days later, extraction of lint field and its replacement with drenaige with tubes.
La două zile după operație, extragerea câmpului de tifon și înlocuirea lui cu drenaj cu tuburi.
 Ten days from operation, control of operatory wound.
La 10 zile după operație, control al plăgii operatorii.
 Aspect after 2 months from operation.
Aspect  la 2 luni de la operație.

<< Hosted by Medical Students Network