Fisură anală
Anal Fissure

(S.D., m., 64 ani / years old)
Minimum anal dilatation. Incision with electric lancet in the middle of the fissure (posterior anal commissure).
Dilatație anală minimă. Incizie cu bisturiul electric în "patul" fisurii (comisura anală posterioară).
Aspect of internal sphincterotomy (it`s noticed sphincterian relaxation).
Aspect al sfincterotomiei interne (de remarcat relaxarea sfincteriană).
The suture of the mucosa at anal skin.
Sutura mucoasei la pielea anală.

<< Hosted by Medical Students Network