Fistulă postapendicectomie
Postappendicectomy Fistula

(S.N., m., 31 ani / years old)
Clinical Exam: on operatory scar (appendicectomy for appendicitis 9 mounth ago) a fistulous orifice through wich it's exteriorizing a purulent liquid.
Examen clinic: pe cicatricea operatorie (apendicectomie pentru apendicită acută cu 9 luni în urmă) orificiu fistulos prin care se scurge lichid purulent.
Fistulografia.
 Fistulography: the opaque substance penetrate in a route which is communicating with caecal lumen.
Fistulografie: substanța opacă pătrunde într-un traiect care comunică cu lumenul cecal.
Intraoperative Photograph: at caecum level meny  unresorbable sutures, placed on appendicular stump.
Aspect intraoperator: la nivelul cecului mai multe fire groase neresorbabile, în zona corespunzătoare bontului apendicular.
 Fistulectomy and cecorrhaphy.
Cecorafie după excizia orificiului fistulos și îndepărtarea firelor de sutură.

<< Hosted by Medical Students Network