Tumora colica cu fistula ileosigmoidiana
Colic Tumor with Ileosigmoidian Fistula

(N.F., m., 67 ani / years old)
 
Clinical Manifestation: physic asthenia, wheight loss about 1 year, diarrhoea about 1-2 months, palpable tumor in the right iliac fossa, fever.
Clinic: astenie fizică, scădere în greutate, de cca. 1 an, diaree de 1-2 luni, tumoră palpabilă în fosa iliacă dreaptă, febră.
Barium Enema: the opaque index pass easy from sigmoid to the ileon through the fistular orifice situated in the lacuna.
Irigografie: indicele opac trece cu ușurință din sigmoid în ileon printr-un orificiu fistulos situat într-o lacună.
Intraoperatory Photograph: it can be observed  two orifices in the ileon and sigmoid.
Aspect intraoperator: se observă cele două orificii în ileon respectiv în sigmoid rămase după desfacerea fistulei ileosigmoidiene.
Surgical Specimen: entire.
Pieasa operatorie: întreagă.
AB
Surgical Specimen: A - entire; B - cros sected.
Piesa operatorie: A - întreagă; B - secționată.

<< Hosted by Medical Students Network