Extruzia parțială a cateterului de dializă peritoneală
Partial Extrude of the Catheter of Peritoneal Dialysis

(R.I, m., 54 ani / years old)
 Clinical Exam: carryer of the catheter of peritoneal dialysis about 4 years is registered for partial extrude of this one.
Examen clinic: purtător de patru ani al unui cateter de dializă peritoneală este internat pentru extruzia parțială a acestuia.
Intraoperative Aspect: because of the catheter is functional,  we consider for keeping it and its reintroduction under the tegument. 
Aspect intraoperator: deoarece cateterul este funcțional, se opiniază pentru păstrarea acestuia și reintroducerea lui sub tegument.

<< Hosted by Medical Students Network