Eventrație după colostomie transperitoneală
Postoperative Evantration After Transperitoneal Colostomy

(P.V., f., 65 ani / years old)
Clinical Manifestations: rectum amputation 9 years ago. Giant eventration on the left part of abdomen appeared 4-5 years ago.
Clinic: amputație de rect pe cale abdominoperineală în urmă cu 9 ani. De cca. 4-5 ani, prezintă o eventrație voluminoasă la nivelul hemiabdomenului stâng.
 Multiple investigations for anaemic syndrome (Hb = 6 gr%) 
Prezentând un sindrom anemic (6 gr Hb la internare) ce evoluează de cca.1 an este multiplu investigată preoperator.
 Finally, the cause of anaemic syndrome was contact dermatitis near the colostomy.
În final sindromul anemic este pus pe seama unei dermatite de contact la nivelul colostomiei.
AB
 Preoperative Preparation: transfusion until Hb = 10 gr%; lavage of the colon; draw of the future incision.
Pregătirea pentrzu operație: este adusă Hb. la valoarea de 10gr.% prin transfuzii repetate de sânge integral, se practică lavajul colic (stânga), este marcată viitoarea linie de incizie (dreapta).
Intraoperative aspect (I): excision of the tegument and colon in excess; parietorrhaphy with synthetic prosthesis.
Aspect intraoperator (I): (cura chirurgicală a eventrației, cu excizia tegumentului și a colonului în exces, și refacerea peretelui abdominal folosind proteză sintetică de substituție) după excizia tegumentului în exces se prepară marginile inelului de eventrație constatându-se un defect aponevrotic întins.
Intraoperative aspect (II): preparation of synthetic prosthesis and fixation on the borders of aponeurosis defect.
Aspect intraoperator (II): se confecționează din material sintetic o proteză de substituție (cu un orificiu central prin care va fi exteriorizat colonul) care este fixată la marginile defectului aponevrotic. 
 Operative piece
Piesa de rezecție
Postoperative aspect
Aspect postoperator

<< Hosted by Medical Students Network