Eventrație postoperatorie recidivată, după cura chirurgicală a herniei ombilicale în urmă cu 14 ani
Recidivated Postoperative Eventration, After Surgical Cure of Umbilical Hernia 14 Years Ago

(C.V., f., 43 ani / years old)
 Massive protrusion of visceral contents through a medioabdominal parietal defect.
Protruzie masivă a conținutului visceral printr-un defect parietal medioabdominal.
 Spontaneous reduction of eventration in dorsal decubital position.
Reducerea spontană a eventrației în poziție decubitală dorsală.
Intraoperative aspect: eventration repair - alloplasty procedure - directly contact with visceres.
Aspect intraoperator: reparația defectului parietal prin plastie de substituție cu material sintetic (Plastex),  în contact direct cu masa viscerală.
Postoperative aspect.
Aspect postoperator.

<< Hosted by Medical Students Network