Eventrație postoperatorie gigantă
Giant Postoperative Eventration

(S.B., f., 66 ani / years old)
 
Clinical Manifestations: obese patient (120 kg) operated 8 mounth ago for acute pancreatitis with biliary origin.
Clinic: bolnavă obeză (120 kg) operată cu 8 luni în urmă pentru pancreatită acută de origine biliară.
 Right paraumbilical swell; coverage the right flank and umbilicus, hard reducible in decubitus position. Frequent abdominal colics.
Tumefacție paraombilicală dreaptă, interesând flancul drept și ombilicul, greu reductibilă  în poziție decubitală. Colici abdominale frecvente.
 
Operation: eventration cure with alloplasty.
Operația: cura eventrației cu plastie din material sintetic.

<< Hosted by Medical Students Network