Eventrație parastomală încarcerată
Parastomal Incarcerated Eventration

(S.V., f., 63 ani / years old)
 Clinical Manifestations: patient with definitive left abdominal anus after rectum amputation for inferior rectal neoplasm (6 years ago), registered in urgency for voluminous, irreducible parastomal swell and oclusive phenomena for 24 hours.
Clinic: pacientă purtătoare a unui anus abdominal stâng definitiv după amputație de rect pentru neoplasm rectal inferior (în urmă cu 6 ani), se internează de urgență pentru formațiune pseudotumorală parastomală voluminoasă, nereductibilă, și fenomene ocluzive de 24 de ore. 
 Intraoperative Aspect (1): eliptical incision arround abdominal anus.
Aspect intraoperator (1): incizie eliptică circumscriind anusul abdominal.
 Intraoperative Aspect (2): showing of eventration sac which contains small intestin and colon.
Aspect intraoperator (2): evidențierea sacului de eventrație care conține intestin subțire și intestin gros.
 Intraoperative Aspect (3): intermediate phase of dissection.
Aspect intraoperator (3): etapa intermediară în disecția sacului.
 Intraoperative Aspect (4): aspect of eventration contain.
Aspect intraoperator (4): aspectul conținutului sacului de eventrație.
 Intraoperative Aspect (5): repaired aponeurotic defect with exteriorisation of end of colon in excess.
Aspect intraoperator (5): defectul parietal aponevrotic suturat cu exteriorizarea colonului terminal în exces.
 Intraoperative Aspect (6): after supraaponeurotic drenage, suture of tegument.
Aspect intraoperator (6): sutura tegumentului după drenajul supra-aponevrotic. 
 Resection of excess of colon; immediatly postoperative aspect.
Recupa colonului în exces și aspect postoperator imediat.
 Postoperative aspect after 2 weeks.
Aspect postoperator la 2 săptămâni.

 
 

<< Hosted by Medical Students Network