Embolie arterială a membrului pelvin stâng
Arterial Emboly of Left Pelvic Limb

(B.F., f., 58 ani / years old)
Clinical Manifestations: old cardiac suffering (arterial fibrillation about 12 years) present violent pains in left pelvic limb accompanyed by lividity of the leg and foot and functional impotence. After five hours from debut, teguments sensibility is disappeared and toes movings are impossible. Commune femoral artery with present pulse.
Clinic: veche suferindă cardiacă (fibrilație atrială de 12 ani) prezintă brutal dureri violente în membrul pelvin stâng însoțite de lividitate a gambei și piciorului stâng și de impotență funcțională. După cinci ore de la debut sensibilitatea tegumentelor este dispărută iar mișcările degetelor sunt imposibile. Artera femurală comună cu puls prezent.
 Periarterial infiltration with xyline 1% has no effect.
Infiltrația periarterială cu xilină 1% este lipsită de efect.
Operatory Specimen: (amputation of left thingh in inferior third). At the disection of popliteal vascular pedicle it`s formating a sanguine thromus about 10 cm length in the lumen of popliteal artery (secondary thrombosis upstream of the embolus).
Piesa operatorie: (amputația coapsei stângi în 1/3 inferioarâ). La disecția pediculului vascular popliteu se găsește un trombus sanguin lung de 10 cm. în lumenul arterei poplitee (tromboza  secundară în amonte de locul inclavării embolusului.

<< Hosted by Medical Students Network