Cicatrice postoperatorie osificată
Postoperative Ossificated Scar

(C.S., m., 36 ani / years old)
 Registered for: complaint and  toumoral formation under superior half of xiphoumbilical operative scar (operated 6 years ago for gastric ulcer).
Internat pentru: dureri și formațiune tumorală dură sub jumătatea superioară a cicatricii operatorii xifoombilicale (operat cu 6 ani în urmă pentru ulcer gastric).
Clinical Aspect: cutaneous projection and palpable limit of  tumour.
Aspect clinic: proiecția cutanată și limita palpatorie a tumorii subcicatriciale.
Intraoperative Aspect: disection of tumour.
Aspect intraoperator: izolarea prin disecție a tumorii subcicatriciale.
Operatory Specimen: section tissue of osseous aspect with presence of rudimentary medullary channels.
Piesa operatorie: la secțiunea cu fierăstrăul țesut de aspect osos pe care se schițează prezența de canale medulare rudimentare.

<< Hosted by Medical Students Network