Chist ovarian gigant
Giant Ovarian Cyst

(S.A., f., 44 ani / years old)
Clinical Manifestation: progressive abdominal growing about 8 month, constipation, polakiuria. Palpable tumour about 30 cm with regular surface, mat to percussion.
Clinic: creștere progresivă de volum a abdomenului, observată inițial cu 8 luni în urmă. Constipație de dată recentă, polachiurie. Tumoră palpabilă de cca 30 cm diam. cu suprafața regulată, mată la percuție.
Intraoperative aspect (right annexectomy): voluminous cystic tumour, developed in the right ovary. 
After cyst exteriorisation, it`s found that right uterine tube have an intim relation with tumour. 
Aspect intraoperator (anexectomie dreaptă): tumoră chistică voluminoasă, dezvoltată pe seama ovarului drept. 
După exteriorizarea chistului se constată că trompa uterină dreaptă coafează suprafața chistului.
Operatory Specimen: voluminous cyst, translucent, serous-hematic content.
Piesa operatorie: chist voluminos, translucid, cu conținut seros, ușor hematic.
 Endocystic Detail: multiple cystes, one of them ulcerated, with hematic infiltration.
Detaliu endochistic: chisturi multiple, dintre care unul ulcerat, cu infiltrație hematică.
 
Hystopathologycal Exam: benign ovarian cyst.
Examen histopatologic: chist ovarian benign.

<< Hosted by Medical Students Network