Chist ovarian gigant
Giant Ovarian Cyst

(N.F., f., 48 ani / years old)
 
Clinical Manifestations: dull, continuously abdominal pain, occurred in the same time with increased abdomen. Abdominal palpation - the inferior abdomen has been filled from a giant, elastic tumor, without mobility because of it's dimension.
Clinic: durere abdominală surdă, continuă, aparută concomitent cu creșterea în volum a abdomenului. 
La palparea abdomenului - hipogastrul ocupat de tumora gigantă, elastică, fără mobilitate datorită dimensiunilor ei.
Computer Tomography: giant, hypodense, multiloculated, septated mass.
Tomografie computerizată: formațiune hipodensă gigantă, multiloculară, septată.
 
Operation: right anexectomy.
Operația: anexectomie dreaptă.
The entire operatory piece.
Piesa operatorie întreagă.
Transsected Operatory Specimen: giant, multiloculated, ovarian cyst, with serous contain; it can be observed fibrinous masses on the internal surface of the cyst. 
Piesa operatorie secționată: chist ovarian gigant multiloculat cu conținut seros; se observă depozite de fibrină pe suprafața internă a chistului.

<< Hosted by Medical Students Network