Cancer de rect
Rectal Cancer

(B.J., m., 65 ani / years old)
 
 Clinical Manifestation: rectorrhagies, inappetence. 
Rectal Touchee - tumour into the ampulla, 8 cm from anus cutaneous verge. 
Biopsy: rectal adenocarcinoma.
Clinic: rectoragii, discretă inapetență. 
 Tușeu rectal -  formațiune tumorală vegetantă la 8 cm de linia anocutană. Biopsia: adenocarcinom rectal.
 Operation: sigmoid prepare 10 cm upward from rectosigmoid junction.
Operația: prepararea sigmoidului pentru secțiune la cca. 
10 cm de joncțiunea rectosigmoidiană.
AB
 In the sigmoid end it's introduced the detachable part of autosuture (A), which is fixed by suture (B).
În capătul proximal se introduce piesa detașabilă (A) care se fixează cu o bursă (B) .
 After rectal resection, it's introduced transanal into the rectum the device for mechanical suture, which is also fixed by suture.
În capătul distal, după rezecția piesei, se introduce transanal mecanismul de sutură mecanică care se fixează tot prin bursă.
Connecting the both parts of device; colorectalanastomosis. 
Se îmbină cele două piese și se apropie capetele intestinale pentru anastomoză.
 Mechanical anastomosis device after procedure.
Piesa de anastomoză extrasă.
 Detachable part  of device with remaining intestinal tissue. 
Detaliu al piesei detașabile cu resturile de capete intestinale.

<< Hosted by Medical Students Network