Cancer mamar (T4b, N1b, Mx)
Mammary Cancer

(T.R., f., 67 ani / years old)
 
Clinical Manifestations: mammary tumour occurs 18 months ago. Progressive increase with skin invasion. Axillary  mobile adenopathy.
Clinic: tumoră mamară apărută în urmă cu 18 luni, evoluție progresivă, cu prinderea pielii. Adenopatie axilară palpabilă, mobilă.
 Giant tumour placed in the inferior half of right breast (about 7 cm), with skin invasion.
Tumoră masivă, a jumătății inferioare a sânului drept (cca. 7 cm) cu invazia tegumentelor acoperitoare.
Mamography: massive, irregular, omogeneous opacity placed in the inferior half of the right breast.
Mamografie: jumătatea inferioară a sânului drept ocupată de o opacitate masivă omogenă, neregulată cu modificări ale tegumentelor acoperitoare.
Operatory Specimen (radically masthectomy Madden type): massive tumour, 10 cm, with ulcerated central zone.
Piesa operatorie (mastectomie radicală tip Madden): tumoră masivă, 10 cm, cu zonă centrală ulcerată.
 
Histopathologycal Exam: sclerosal adenocarcinoma with skin invasion.
Examen histopatologic: adenocarcinom sclerogen, cu invazia pielii.

<< Hosted by Medical Students Network